Mobiltelefoni finansiering

Genom att hyra sin tekniska utrustning binder man inte upp mer kapital än nödvändigt. Det medför större möjligheter för företaget. Men att hyra istället för att äga har fler fördelar:

Hela företagets kommunikationslösning samlas i ett avtal och på en enda faktura. Den kan rymma hårdvara, mjukvara, engångskostnader, tjänster och service.

Med en hyreslösning slipper företaget binda upp kapital i dyra investeringar. I stället betalar du en ren driftkostnad per månad eller kvartal. Det ger en större flexibilitet som möjliggör andra investeringar.

Att hyra en komplett funktion förenklar företagets administration, då du får tillgång till all utrustning samt tjänster och service inom ramen för ett enda avtal.

När avtalstiden är bestämd är också hyran för hela perioden känd, vilket förenklar redovisning, budgetering och uppföljning av företagets kostnader.

Företaget får möjlighet att följa med i den snabba teknikutvecklingen. Ni kan uppgradera eller successivt byta ut utrustningen, utan att det påverkar driftskostnaden.

Avtalstiden anpassas så att kostnadsnivån blir rätt för er budget. Och om företagets verksamhet skulle förändras, justerar vi avtalet efter de nya förutsättningarna.

Mobiltelefoni återvinning

Vi ligger i framkant av utvecklingen och det tycker vi att ni också ska göra. Lämna in era gamla telefoner till oss så kan vi göra en värdering på telefonerna för att se om ni kan få pengar tillbaka på dom.

TeliTeam erbjuder ansvarsfullt omhändertagande av bärbara datorer, tablets och mobiltelefoner för både privatpersoner och företag. I takt med att allt fler företags mobiltelefoner byts ut till smartphones har användningsområdena ökat markant och även den mängd känslig information som lagras på varje enhet.

Som mellanhand i återvinningsprocessen känner vi ett stort ansvar i att kunna garantera våra kunder högsta möjliga säkerhet vid återvinning. Därför använder vi endast certifierad programvara som säkerställer en trygg och säker utrensning av all data på enheten utan möjlighet till återställning. Denna lösning kan säkert framstå som mest aktuell för företagskunder men tillämpas på samtliga enheter som returneras via denna tjänst.

Att låta TeliTeam sälja vidare din eller ditt företags gamla mobiltelefon/er är att aktivt ta ansvar för miljön och se till att era enheter och dess komponenter till största möjliga mån kan återanvändas. För att inte bortse ifrån det monetära värdet som finns i att återvinna gamla telefoner, en fungerande mobiltelefon kan i många fall ha ett återvinningsvärde motsvarande 30 – 40 procent av dess nypris.

Mobiltelefoni

Mobiltelefoni försäljning

Vi levererar ett komplett utbud av mobilprodukter från de ledande tillverkarna i branschen.

Förutom mobiltelefoner, mobila tillbehör, surfplattor och datorer Ip telefoni m.m. är vårt huvudsortiment operatörstjänster, mobila tjänster, samt har vi samarbetspartner inom T-tjänster som kompletteras kontinuerligt med fler områden för att TeliTeam ska kunna leverera en helhet inom kommunikation i denna föränderliga bransch inom social media .

Hos oss samlar du all information på ett och samma ställe  om era mobil abonnemang mobila växel , internet, osv på ett och samma ställe. Ett lätt och effektivt sätt att optimera administrationen för era teletjänster och ett måste för alla företag som vill ligga i framkant..

Vi har den optimala lösningarna på era vardagliga utmaningar.

Varmt Välkomna till TeliTeam!